So sánh sản phẩm

HOÀNG QUÂN CÙNG Ý TƯỞNG QUY HOẠCH KHU DU LỊCH HÀM TIẾN - MŨI NÉ

Ngày đăng : 15:16:09 17-05-2016

Công ty cổ phần TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân kính mời các tổ chức đăng ký tham gia dự thi phương án

ý tưởng quy hoạch dự án Trung tâm dịch vụ du lịch Hàm Tiến – Mũi Né với các nội dung như sau:

1. Hình thức thi tuyển:
Thi tuyển rộng rãi trong và ngoài nước.

2. Điều kiện dự thi:

Cuộc thi dành cho các tổ chức trong và ngoài nước hành nghề tư vấn thiết kế kiến trúc, quy hoạch xây dựng đủ những điều kiện sau:

  • Hành nghề thiết kế kiến trúc, quy hoạch có giấy phép hành nghề được công nhận theo quy định của pháp luật Việt Nam;

  • Có tính chuyên nghiệp cao trong thiết kế, có kinh nghiệm thực tiễn đối với các thể loại tương tự;

  • Người chủ trì của đồ án dự thi phải là một kiến trúc sư có chứng chỉ chủ trì thiết kế theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Thời gian thực hiện:

- Đăng ký dự thi chậm nhất: 16 giờ 30 phút ngày 13/4/2016

- Tổ chức hội nghị khởi động: 8 giờ ngày 15/4/2016 (dự kiến)

- Nộp hồ sơ dự thi: Sau 40 ngày kể từ ngày khởi động cuộc thi

- Quy chế thi tuyển Phương án quy hoạch chi tiết: vui 

I. THỂ LỆ THI TUYỂN I. CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA CUỘC THI

- Văn bản Luật số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Quốc Hội về việc ban hành Luật Quy hoạch đô thị. - Nghị định số 37/2010/NĐ–CP ngày 07 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị. - Thông tư 23/2009/TT-BXD ngày 16 tháng 07 năm 2009 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn Hướng dẫn thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng; - Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 01 tháng 03 năm 2010 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu khu vực Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. - Văn bản số 4470/UBND-VXDL ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Nghiên cứu, khảo sát, lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Khu tổ hợp Du lịch Thương mại Dịch vụ cao cấp Hàm Tiến- Mũi Né, tại phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết. - Quyết định số 183/QĐ-HQ ngày 18 tháng 3 năm 2016 của Công ty CP TVTM- DV- Địa ốc Hoàng Quân về việc thành lập Ban Tổ chức thi tuyển phương án quy hoạch Khu tổ hợp Dịch vụ du lịch, Thương mại Hàm Tiến- Mũi Né, phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

II. NỘI DUNG CÁC ĐIỀU KHOẢN

Điều 1. Thể loại cuộc thi Thi tuyển hạn chế (theo quy định tại Thông tư 23/2009/TT-BXD ngày 16/07/2009 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng), chủ đầu tư mời một số đơn vị tư vấn thiết kế có uy tín trong và ngoài nước tham dự cuộc thi.

Điều 2. Nội dung yêu cầu của cuộc thi Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ của khu vực lập quy hoạch, các đơn vị dự thi sẽ nghiên cứu và đề xuất phương án quy hoạch. Hội đồng đánh giá xếp hạng do Chủ đầu tư thành lập (bao gồm các chuyên gia) sẽ tổ chức nghe các đơn vị báo cáo phương án; hội đồng phân tích, đánh giá và đề xuất lựa chọn phương án tốt nhất một cách khoa học, hiệu quả, đảm bảo công bằng, khách quan.

 Điều 3. Đơn vị tổ chức cuộc thi Đại diện Chủ đầu tư tổ chức thi tuyển: CÔNG TY CP TV- TM- DV- ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN Địa chỉ: 286- 288 Huỳnh Văn Bánh, TP HCM Người liên lạc: TRẦN ANH TUẤN – Phó Tổng giám đốc Điện thoại: Mobile: 0989.020.898 Email: tuan55xdbt@gmail.com.

Điều 4. Ban Tổ chức Theo Quyết định số 183/QĐ-HQ ngày 18 tháng 3 năm 2016 của Công ty CP TV- TM- DV- Địa ốc Hoàng Quân về việc thành lập Ban Tổ chức thi tuyển phương án quy hoạch Trung tâm Dịch vụ Du lịch Hàm Tiến- Mũi Né, phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Ban Tổ chức có nhiệm vụ liên hệ, trao đổi thông tin với các đơn vị tư vấn được mời tham gia cuộc thi. Ban Tổ chức có nhiệm vụ và quyền hạn trong việc thành lập các tổ cố vấn và chuyên môn phù hợp phục vụ cho quá trình tổ chức cuộc thi và tổ chức các hoạt động liên quan phục vụ cuộc thi.

Điều 5. Đối tượng dự thi Các đơn vị dự tuyển phải có đủ điều kiện, năng lực theo quy định và có uy tín trong và ngoài nước. Danh sách các đơn vị dự kiến tham dự thi tuyển do tổ cố vấn và chuyên môn đề xuất, Ban tổ chức thẩm định theo quy định, trình Tổng Giám Đốc công ty xem xét, quyết định.

Điều 6. Thủ tục đăng ký dự thi Các đơn vị dự thi sẽ được Chủ đầu tư xét chọn theo tiêu chí ở Điều 5 của Thể lệ cuộc thi. Danh sách các đơn vị mời dự thi chính thức do Ban tổ chức đề xuất, thẩm định trình Tổng Giám Đốc Công ty CP TV- TM- DV- Địa ốc Hoàng Quân phê duyệt. Các đơn vị đăng ký dự thi không phải đóng lệ phí. Ban Tổ chức không hoàn trả bất cứ chi phí nào cho sự tham gia của các đơn vị dự thi ngoại trừ giải thưởng và chi phí hỗ trợ tham dự cuộc thi cho mỗi đơn vị có phương án dự thi hợp lệ.

Điều 7: Hội đồng đánh giá xếp hạng 7.1. Thành viên hội đồng đánh giá xếp hạng: Hội đồng đánh giá xếp hạng được thành lập theo quyết định của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bình Thuận (hoặc Công ty CP TV- TM- DV- Địa ốc Hoàng Quân). Thành 6 viên Hội đồng đánh giá xếp hạng bao gồm các chuyên gia thuộc các lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch, các lĩnh vực liên quan và đại diện cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương và địa phương về quy hoạch, kiến trúc; trong đó ít nhất 70% thành viên Hội đồng là các nhà chuyên môn. Tất cả các thành viên Hội đồng tuyển chọn đều phải độc lập về mặt tài chính và tổ chức với các đơn vị tham gia dự thi. Danh sách Hội đồng tuyển chọn sẽ được công bố chậm nhất là 7 ngày trước buổi chấm giải cuộc thi. 7.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng đánh giá xếp hạng: Quy chế làm việc của Hội đồng đánh giá xếp hạng được Chủ tịch Hội đồng ban hành theo ý kiến thống nhất của các thành viên trong phiên họp toàn thể. Hội đồng nhận xét, đánh giá, xếp loại, khẳng định thứ bậc một cách chính xác, khách quan và khoa học đối với các sản phẩm cuộc thi thông qua hình thức chấm điểm đồ án; Hội đồng sẽ chọn và đề nghị các giải Xuất sắc và khuyến khích để Ban tổ chức xem xét trình Tổng Giám Đốc Công ty CP TV- TM- DV- Địa ốc Hoàng Quân quyết định. Các ý kiến góp ý của Hội đồng cho các phương án đoạt giải sẽ được tổng hợp để đơn vị tư vấn tiếp thu đưa vào đồ án Quy hoạch khi thiết kế quy hoạch.

Điều 8. Tổ kỹ thuật Tổ kỹ thuật do Ban Tổ chức thành lập, có nhiệm vụ: - Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi. - Tập trung thông tin hồ sơ năng lực của các đơn vị đăng ký dự thi và cùng Ban tổ chức, Chủ đầu tư xét chọn, thông qua danh sách đơn vị được tham gia dự thi. - Tiếp nhận và trả lời câu hỏi của đơn vị dự thi. - Tiếp nhận sản phẩm dự thi. - Xem xét tính hợp lệ của mỗi sản phẩm dự thi, có báo cáo nhận xét cụ thể về tính hợp lệ của từng sản phẩm gửi đến Hội đồng đánh giá xếp hạng.

Điều 9. Tài liệu cung cấp cho các đơn vị dự thi 9.1. Tài liệu - Mục đích, yêu cầu của cuộc thi (Đầu bài). - Thể lệ cuộc thi. 9.2. Bản đồ và hồ sơ - Các bản đồ vị trí khu đất. - Bản đồ hiện trạng và bản đồ quy hoạch phân khu khu đất dự kiến lập quy hoạch chi tiết. - Một số hình ảnh hiện trạng khu đất và khu vực. 7 - Các tài liệu tham khảo. - CD ghi file bản đồ và các thông tin liên quan. 9.3. Hội nghị khởi động và cung cấp thông tin Ban tổ chức cuộc thi sẽ tổ chức hội nghị khởi động, cung cấp thông tin và tiếp nhận thắc mắc của các đơn vị dự thi. Các thông tin trao đổi giữa Ban Tổ chức với các đơn vị dự thi sẽ được thể hiện bằng văn bản của Ban Tổ chức làm cơ sở pháp lý để thực hiện. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội nghị: dự kiến vào ngày 15/04/2016 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam. Trong trường hợp các đơn vị không sắp xếp được thời gian tham dự Hội nghị khởi động và cung cấp thông tin, Ban tổ chức đề nghị các đơn vị có văn bản xác nhận tham gia cuộc thi gửi về Ban tổ chức (chậm nhất trước 03 ngày khởi động). Sau khi nhận được thư xác nhận tham gia cuộc thi, Ban tổ chức sẽ gửi cho đơn vị dự thi Đầu bài và thể lệ qua đường email.

Điều 10. Yêu cầu chung về sản phẩm dự thi Chữ viết và ký hiệu trong sản phẩm sử dụng song ngữ Anh-Việt. Các ngôn ngữ khác không được sử dụng trong bản vẽ và thuyết minh. Đơn vị đo lường sử dụng trong sản phẩm dự thi bắt buộc phải theo hệ thống đơn vị quốc tế - “International System of Units – ISO”. Hình thức thể hiện: ký hiệu và màu sắc theo quy ước của bản vẽ quy hoạch. Mỗi đơn vị tham gia dự thi chỉ được nộp 01 phương án thiết kế. Tính ẩn danh: các đơn vị dự thi không để tên đơn vị trong tất cả hồ sơ nộp bao gồm các bản vẽ, mô hình, các tập thuyết minh và bản vẽ A3. Tên đơn vị phải để vào một bao thư riêng, dán kín cùng với các thông tin khác. Các đơn vị tự đặt mã số cho bài thi của mình, mã số gồm một chữ cái và 2 chữ số (ví dụ: A98).

Điều 11. Sản phẩm nghiên cứu của đơn vị dự thi nộp cho Ban Tổ chức 11.1. Bản vẽ Bản vẽ thể hiện đúng tỷ lệ trên khổ giấy 120cm x 80cm (khổ giấy ngang) với số lượng từ 6 - 8 tờ cho mỗi phương án dự thi. Bản vẽ được bồi trên tấm xốp nhẹ (hoặc tấm nhựa) dày 5 – 7 mm khổ 120cm x 80cm (đúng khổ). Thành phần bản vẽ bao gồm: a. Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất; b. Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng; c. Các sơ đồ minh họa ý tưởng, cơ cấu các khu chức năng và bảng cân bằng đất đai; d. Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, các chỉ tiêu sử dụng đất; 8 e. Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, thống kê các công trình quan trọng trong các khu chức năng; f. Bản vẽ minh họa không gian, kiến trúc, cảnh quan; g. Phim 3D minh họa đồ án. 11.2. Mô hình Mô hình phương án (tỷ lệ tự chọn). 11.3. Thuyết minh 20 bộ thuyết minh ý tưởng với các nội dung: - Mục tiêu và tính chất; - Xác định các khu chức năng, các chỉ tiêu đất đai chung; - Xác định nguyên tắc, yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan các khu chức năng chính, trục đường chính, khu vực không gian mở, khu vực điểm nhấn…; - Xác định dự án, hạng mục ưu tiên đầu tư. Thuyết minh lập trên khổ giấy A4; sơ đồ, bản vẽ thu nhỏ khổ A3

. Điều 12. Phương thức trình nộp sản phẩm Hồ sơ dự thi nộp tại: CÔNG TY CP TV, TM, DV, ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN BÌNH THUẬN Địa chỉ: 198B Nguyễn Hội, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết. Điện thoại: 062 3722 722 Người nhận: Văn Vĩnh Hòa; Chức vụ: Tổ kỹ thuật Mobile: 0918.18.63.77 Email: hoahoangquan@gmail.com Các hồ sơ được gửi đến Ban tổ chức bằng hình thức nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện qua các Công ty phát chuyển nhanh. Trường hợp sản phẩm được gửi qua đường bưu điện, thời hạn nhận sản phẩm được tính theo dấu bưu điện thời điểm đến tại nơi tiếp nhận. Số lượng hồ sơ nộp của mỗi phương án dự thi gồm có: 01 bộ bản vẽ khổ 120 x 80 cm, 20 bộ thuyết minh, 01 đĩa CD-Rom (lưu toàn bộ nội dung thuyết minh, bản vẽ, báo cáo trình chiếu), mô hình và 01 phong bì thông tin về đơn vị dự thi. Ban Tổ chức sẽ thực hiện việc lập biên bản nêu rõ: số lượng, thành phần sản phẩm, tình trạng sản phẩm. Đại diện Ban Tổ chức và người đại diện nộp sản phẩm cùng ký vào biên bản. Biên bản được lập thành 3 bản cho: đơn vị nộp sản phẩm dự thi, tổ kỹ thuật và Ban tổ chức. Các đơn vị dự thi cần quan tâm đến việc bảo quản an toàn sản phẩm khi chuyển sản phẩm đến cho Ban tổ chức.

 Điều 13. Yêu cầu đối với đơn vị dự thi trong buổi báo cáo chấm giải Đơn vị dự thi phải có mặt trước thời điểm bắt đầu báo cáo 15 phút. Thời gian thuyết minh phương án: tối đa 30 phút. Ngôn ngữ thuyết minh: Tiếng Việt (trường hợp người nước ngoài thuyết minh bằng ngôn ngữ khác thì phải có người phiên dịch) Các yêu cầu khác sẽ được Ban tổ chức thông báo cho đơn vị dự thi bằng văn bản trước buổi chấm giải 05 ngày.

Điều 14. Giải thưởng và quyền lợi 14.1 Giải thưởng bao gồm 01 Giải xuất sắc: 1.000.000.000 VNĐ (một tỷ đồng) 02 Giải khuyến khích: 500.000.000 VNĐ (năm trăm triệu đồng)/ giải Trong trường hợp đơn vị có phương án đoạt giải là đơn vị thành công trong thương thảo hợp đồng (theo quy định pháp luật Việt Nam) lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, số tiền giải thưởng nêu trên là một phần của giá trị hợp đồng. 14.2. Quyền lợi: Mỗi đơn vị dự thi nộp một tác phẩm dự thi, mô hình và không vi phạm quy chế, sẽ được Ban Quản lý Dự án hỗ trợ chi phí thực hiện là 100.000.000 VNĐ (một trăm triệu đồng) sau khi báo cáo phương án. Các đơn vị đoạt giải có thể được Chủ đầu tư ưu tiên mời thương thảo hợp đồng để thiết kế các bước tiếp theo. Các đơn vị dự thi phải trả các khoản thuế (nếu có) theo quy định tại Việt Nam.

Điều 15. Báo cáo tổng hợp kết quả cuộc thi Ban tổ chức cuộc thi có trách nhiệm tổng hợp kết quả cuộc thi; gồm tổng hợp kết quả chấm giải, các góp ý của Hội đồng cho các phương án, kết luận của Hội đồng đánh giá xếp hạng để trình Tổng Giám Đốc công ty quyết định phương án đoạt giải.

Điều 16. Bản quyền, quyền sở hữu Các nội dung và ý tưởng của các phương án dự thi có thể sẽ được sử dụng một phần để triển khai thiết kế các bước tiếp theo mà không cần thiết phải báo cho tác giả. Các đồ án dự thi sẽ trở thành tài sản của Chủ đầu tư; đơn vị dự thi không được sử dụng các đồ án dự thi phục vụ việc thiết kế các công trình khác. Chủ đầu tư sẽ trao đổi thống nhất với đơn vị được chọn làm tư vấn thiết kế chính để sử dụng, bổ sung các ý tưởng từ các đồ án dự thi nhằm mục đích hoàn thiện đồ án quy hoạch chính thức.

 Điều 17. Lịch trình cuộc thi - Ban Tổ chức chính thức mời các đơn vị dự thi: (dự kiến) ngày 08/04/2016. - Hội nghị khởi động và cung cấp thông tin cuộc thi: dự kiến ngày 15/04/2016 (sẽ có thư mời cụ thể đối với các đơn vị tham gia dự thi). - Thời gian nghiên cứu phương án: 40 ngày sau ngày khởi động cuộc thi. - Thời hạn nhận sản phẩm dự thi trước 16h30 (giờ Việt Nam) ngày thứ 40 kể từ ngày khởi động cuộc thi (dự kiến ngày 25/05/2016); Nhận sản phẩm tại địa chỉ theo Điều 11 nêu trên. - Hội đồng đánh giá xếp hạng làm việc và công bố trao giải: trong thời gian 04 ngày (dự kiến từ: 26/05/2016 đến 30/05/2016 )

Điều 18. Hiệu lực của quy chế thi tuyển - Quy chế thi tuyển này có hiệu lực từ ngày ban hành cho đến khi kết thúc thi tuyển (công bố trao giải). - Mọi khiếu nại, thắc mắc trong quá trình thi tuyển do ban tổ chức thi tuyển giải quyết theo quy định của quy chế này và pháp luật Việt Nam.

4. Địa điểm phát hành hồ sơ mời thi tuyển và nhận hồ sơ dự thi:

- Phát hành hồ sơ mời thi tuyển:

CÔNG TY CP TV – TM – DV ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN

Địa chỉ: 286 - 288 Huỳnh Văn Bánh, phường 11, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0909 29 69 08 (Mr. Trương Hữu Thiên)         -          Fax: +84 8 6292 8489

Email: huuthienquyhoach@gmail.com

Website: www.hoangquan.com.vn 

Tags: ,
Giỏ hàng của tôi (0)